Hogy hatott a nokiás doboz az országgyűlési választásokra?

Abban, hogy a kétharmad kétharmad lett, komoly szerepet játszott a Hagyót lejárató nokiás doboz kampány. Az új Fidesz kormány Handó Tündét a Országos Bírósági Hivatal elnökévé, Polt Pétert a legfőbb ügyésszé, Szívós Máriát az Alkotmánybíróság tagjává választotta, az új média törvénnyel pedig a média fölötti uralmat is átvették. Ahogy a nokiás doboz hatott a választásokra, úgy a választások is hatottak a nokiás doboz ügyre, ugyanis az előbb említett kinevezetteknek nagy szerepe lett később a BKV-ügy alakulásában, Hagyó ügyében.

 

A Nokia-doboz legenda miatt a baloldalt összemostak a korrupció fogalmával?

Igen. Balogh Zsolt nyilatkozatát követően az egész ország megbotránkozott. A Nokiás doboz a korrupció szimbólumaként került be a köztudatba a 2010-es választások idején. A Gyurcsány-kormányt bírálók számára beigazolódni látszott a korábban a jobboldali média által a köztudatban már sikeresen kialakított előítélet a ,,velejéig romlott, korrupt balliberális kormány”-ról. A baloldal a lejárató kampány hatására nem csak elvesztette a választást. Balogh Varázs-doboz története hozzájárult ahhoz is, hogy a Fidesz kétharmados többséget szerezzen.

 

Milyen következményei lettek annak, hogy Orbánék kétharmadot szereztek?

A kormányra kerülő Fidesz a kétharmadnak köszönhetően kedve szerint írhatta (írhatja) át a törvényeket. Ezen felül saját bizalmi embereit ültethette fontos hatalmi pozíciókba. Így vesztette el függetlenségét az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb Ügyészség, az Alkotmánybíróság, és a média is.

 

Régi bevált embereiket nevezték ki?

Igen. Polt Péter például még a Fidesz első kormányzása alatt lett legfőbb ügyésszé kinevezve. 2002-ben, mikor Orbánékat elküldték, megakadályozott minden nyomozást, ami fideszes bűncselekményeket deríthetett volna fel. Orbánék 2010-es újraválasztásakor Poltot kilenc évre betonozták be a legfőbb ügyészi pozícióba. Munkássága alatt egyre több olyan nyilatkozat látott napvilágot, miszerint a Központi Nyomozó Főügyészség a gyanúsítottakat fenyegetéssel igyekszik rábírni terhelő vallomások megtételére.[1] Egy másik Polt Péterhez köthető és nagy vihart kavaró ügy volt, amikor legfőbb ügyészként neki akarták adni a bírósági ügyek áthelyezésének jogkörét, előkészítve a BKV-ügy Kecskemétre szignálását. Azonban, mikor az Alkotmánybíróság ezt megakadályozta, más megoldás született. Az alaptörvény átírása után az OBH elnöke kapta meg ezt a lehetőséget.[2]

 

Honnan lehet tudni, hogy az OBH elnöke is a Fidesz bizalmi embere?

Handó Tündét jelölésével kapcsolatban sok kritika érte, ugyanis férje Szájer József, a második Orbán-kormány által levezényelt közjogi átalakulás egyik kulcsfigurája. Ennek ellenére, illetve valószínűleg pont ezért 2011. december 13-án a Fidesz uralta Országgyűlés titkos szavazással, legalább kétharmados többséggel, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot felváltó Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökévé választotta Handót. Az OBH elnöki posztjával megkapta azt a jogot, hogy bármely ügyben kijelölheti az eljáró bíróságot, ráadásul egy személyben gyakorolhatja az összes kinevezési, áthelyezési, leváltási és irányítási jogkört is.[3] Ezt követően Handó első dolga volt, hogy, jogorvoslati lehetőség nélkül Kecskemétre helyezze a BKV-ügyet.[4]

 

A Fidesz át tudta venni a média feletti uralmat is?

Elég erőteljesen törekszik rá. 2010-es hatalomra jutásakor a Fidesz azonnal megkezdte az irányú intézkedéseit, hogy megszerezze a média fölötti ellenőrzést is. Újraírták a médiatörvényt. Ennek értelmében létrehoztak egy teljhatalmú Médiatanácsot, amelynek tagjai között egy sincs, akiről a független sajtó iránti rokonszenvet lehetne feltételezni. A testület elnökét, Karas Mónikát a miniszterelnök nevezte ki, tagjait a Fidesz által dominált parlament megbízható kétharmados többsége választotta meg – mindannyiukat kilenc éves időtartamra. A Médiatanács ellenőrzi az összes frekvencia kiosztását, figyeli a tartalmakat a média egész területén, bírságokat szab ki, és előírja azt is, hogy a hírmédia csak az állami felügyelet alatt álló MTI hírszolgálat híreit közölheti.[5]

 

Még az Alkotmánybíróságban is ülnek Fideszhez köthető bírák?

Igen. Szívós Mária például nem véletlenül érdemelte ki Alkotmánybírói kinevezését. A 2006-os zavargások során a Szívós által vezetett tanács helyezte szabadlábra az előzetes letartóztatásba helyezett személyeket.[6] Az ö nevéhez köthető a BKV-ügy előzeteseinek jóváhagyása, és azok kritika nélküli meghosszabbítása is.[7],[8],[9] A történtek után 2011 júniusában a kétharmados fideszes országgyűlés - a Strasbourg által is megerősített „a szakmai hibák ellenére” - az AB tagjává választotta. Azóta a nyomozási bírából alkotmánybírává előléptetett Szívós Mária minden, a demokrácia és a jogállamiság szempontjából fontos alkotmánybírósági döntéshez különvéleményt fűz, amelyben kifejti miért is nem ért egyet az adott határozattal. Egyedüliként fogalmazott meg különvéleményt, amikor a taláros testület kimondta az ügyek áthelyezhetőségének alkotmányellenességét.[10]

 

 

[1] Interpellációk: Mint lepke a fénykörben... – kdnp.hu, 2012.11.16., http://kdnp.hu/naplo/interpellaciok-mint-lepke-fenykorben

[2] Kádár Éva: BKV-ügy – a törvényes bírósághoz való jog hatálya alól is kiemelve – jogiforum.hu, http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/kadar_eva__bkv_ugy_a_tovenyes_birosaghoz_valo_jog_hataly_alol_is_kiemelve%5Bjogi_forum%5D.pdf

[3] Handó Tünde wikipédia oldala - http://hu.wikipedia.org/wiki/Hand%C3%B3_T%C3%BCnde

[4] Sürgős volt a BKV-per áthelyezése – Népszava online, 2013.05.07., http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=643690&referer_id=toplist

[5] Homolya Emma: Sajtószabadság Magyarországon, avagy az MTI elfogultsága a Hagyó-perrel kapcsolatban – 2013.03.08., http://hagyomiklos.com/?q=hu/node/214

[6] TASZ - Nyilvános jelentés a FIDESZ–KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltről - http://www.ekint.org/ekint_files/File/sz%EDv%F3s%20m%E1ria.pdf

[7] A Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság 28.Bnf.1850/2010/2. számú végzése – A Hagyó-ügy hivatalos dokumentumtára, http://hagyomiklos.com/hu/content/f%C3%B5v%C3%A1rosi-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g-mint-m%C3%A1sodfok%C3%BA-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g-28bnf185020102-sz%C3%A1m%C3%BA-v%C3%A9gz%C3%A9se#overlay-context=hu/content/az-el%25C5%2591zetes-letart%25C3%25B3ztat%25C3%25A1s-dokumentumai

[8] A Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság 30. Bnf.2755/2010/2. számú végzése – A Hagyó-ügy hivatalos dokumentumtára, http://hagyomiklos.com/?q=content/f%C3%B5v%C3%A1rosi-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g-mint-m%C3%A1sodfok%C3%BA-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g-30-bnf275520102-sz%C3%A1m%C3%BA-v%C3%A9gz%C3%A9se

[9] A Fõvárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság 29. Bnyf.3238/2010/3. számú végzése – A Hagyó-ügy hivatalos dokumentumtára, http://hagyomiklos.com/hu/content/f%C3%B5v%C3%A1rosi-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g-mint-m%C3%A1sodfok%C3%BA-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g-29-bnyf323820103-sz%C3%A1m%C3%BA-v%C3%A9gz%C3%A9se#overlay-context=hu/content/az-el%25C5%2591zetes-letart%25C3%25B3ztat%25C3%25A1s-dokumentumai

[10] Megszolgálja „gazdáit” Orbánék embere – Hagyó Dosszié blog, 2013.01.05., http://hagyodosszie.blog.hu/2013/01/05/megszolgalja_gazdait_orbanek_embere