Miben adtak igazat a bíróságok Hagyónak?

A nyilvánvaló elfogultság dacára négy a nokiás dobozhoz kapcsolódó ügyben is Hagyónak kedvező ítélet született, mialatt zajlott a BKV-ügy nyomozása és tárgyalása. Bíróság előtt nyert megállapítást, hogy Hagyó Miklós az előzetesben élettársa látogatásaival kapcsolatban nem követett el magánokirat-hamisítást. Vagyonának zárolásával kapcsolatban is számára kedvező döntések születtek. Az Állami Számvevőszék feljelentése alapján indult nyomozást megszüntették és a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága is a javára döntött a magyar állammal szemben fogva tartásának körülményei kapcsán.

 

Hány eljárás zárult le Hagyó javára?

4:0 lett a BKV-ügy jogi állása Hagyó javára, amikor az ügyészség megszüntette az Állami Számvevőszék (ÁSZ) feljelentése alapján folytatott nyomozást. Azaz a BKV-per mellett, a nokiás dobozt érintő ügyekben négyből minden alkalommal Hagyónak adott igazat a bíróság, hiába próbált mindenbe belekötni az ügyészség.[1]

 

Miért jelentette fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Hagyót?

2010 júniusában, röviddel Hagyó meggyanúsítása után az ÁSZ úgynevezett átfogó ellenőrzést tartott a Fővárosi Önkormányzatnál. Ennek során az ÁSZ egyebek között vizsgálta a Fővárosi Önkormányzatnál munkavállalói állományban nem lévő személyekkel kötött megbízási szerződéseket és a nekik kifizetett megbízási díjakat is. A vizsgálat lezárását követően, 2010. december 16-án az ÁSZ feljelentést tett - mások mellett - Hagyó ellen két szerződés miatt, továbbá a rendőrség figyelmébe ajánlott egy harmadik megbízást is, amelyet gyanúsnak talált. A feljelentés alapján Hagyót 2011. augusztus 24-én mindhárom szerződéssel kapcsolatban meggyanúsították hűtlen kezeléssel.[2]

 

Miért szűntették meg a nyomozást?

Bűncselekmény hiányában 2012. július 23-án a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztály határozata alapján a nyomozást megszüntették,[3] és a feljelentő panasza ellenére sem változtatták meg, vagy helyezték hatályon kívül e döntést.[4] De volt olyan ügy is, amivel egészen Strasbourgig ment el Hagyó.

 

Milyen ügyben ment el Hagyó egészen Strasbourgig?

Hagyó Miklós fogvatartásának elfogadhatatlan körülményeivel kapcsolatban fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához 2010 szeptemberében. A beadvány[5] szerint ugyanis az őt fogva tartó magyar hatóságok az Emberi Jogok Európai Egyezményének több cikkelyét is megsértették. Úgy mint a szabadsághoz és biztonsághoz való jog biztosítását, az embertelen bánásmód tilalmát, a családi élethez való jogot és a jogorvoslathoz való jogot.[6] Ugyanis ha a védő nem férhet hozzá azokhoz a nyomozati iratokhoz, amelyek ismerete nélkül nincs lehetősége cáfolni védence fogva tartásának jogszerűségét, akkor sérül a fegyveregyenlőség elve.

 

Strasbourg is Hagyónak adott igazat?

Igen. Strasbourg Hagyó javára döntött, mivel szintén hiányolta azt a bizonyos „szökésre utaló adatot”, amire hivatkozva 9 hónapig előzetesben tartották Hagyót.  A jogerős ítélet tehát alátámasztotta azt, hogy nem állt fenn a szökés veszélye.[7] Előzetese alatt azonban más jogtalansággal is szembe kellett néznie Hagyónak, mikor magánokirat hamisítással vádolták meg.

 

Miért vádolták meg magánokirat hamisítással is Hagyót

Hagyó akkori élettársát bízta meg „jogi képviseletével”. Az ügyészség azonban úgy vélte, hogy Hagyó Miklós okirat hamisítást követett el, mikor a nevelőjének benyújtotta az élettársára jogi képviselőként hivatkozó meghatalmazást, mert azzal a céllal használta fel a „valótlan tartalmú okiratot”, hogy lehetővé tegye, hogy élettársával kedvezőbb feltételekkel találkozhasson. Ezért az előzetes letartóztatása alatt „börtönben elkövetett” bűncselekménnyel is megvádolták.[8] Így a magánokirat hamisításra hivatkozva tudta az ügyészség 2011 februárjában is kérelmezni[9] az előzetes meghosszabbítását. Pedig - ahogyan ezt később az első fokon eljáró bíróság is megállapította - polgári ügyekben egy fogvatartott is megbízhatja hozzátartozóját jogi képviseletével.[10]

 

Felmentették?

Igen. Jogerősen.[11]

 

Mire volt jó az újabb vádemelés?

Egyrészt a magánokirat-hamisítás vádja további indokot szolgáltatott Hagyó előzetesének meghosszabbításához.[12]  Másrészt ez az alaptalan vádemelés elég volt ahhoz, hogy a közvéleményben tovább feketítsék a nevét, és megfosszák Hagyót a rendes hozzátartozói látogatás lehetőségétől is.[13] Ráadásul az előzetes alatt vagyonát is zár alá vették.

 

Miért vették zár alá Hagyó vagyonát?

A 2010-es választási kampány hajrájában azzal sokkolt a jobbos média, hogy Hagyó Miklós vagyonkimentésbe kezdett, amiért rokonainak ajándékozta politikai pályája kezdete előtt szerzett egyes vagyontárgyait. A hisztéria közepette egy ideig a bíróságok is osztották ezt, és 2011 decemberében zárolták vagyonának egy részét. Az ügyészség szerint indokolt a volt politikusnak és családtagjainak vagyonát zár alá venni, mert felmerül a gyanú, hogy azok „bűnös” módon kerültek birtokába.[14]

 

A vád szerint a BKV szerződéseiből származott Hagyó„bűnös módon szerzett” vagyona?

Nem, és éppen ez a különös az ügyészség indoklásában. Ugyanis sem a nyomozás során, sem pedig a vádemelést követően nem állította soha senki azt, hogy Hagyónak anyagi előnye származott volna a BKV szerződéskötéseiből.[15]

 

Feloldották a zárolást?

Igen. A bíróság jogerősen megállapította, hogy Hagyó valamennyi vagyonelemét törvényes, ellenőrizhető módon szerezte, így a rokonainak ajándékozott ingatlanok és egyéb eszközök zár alá vételét kivétel nélkül megszüntették, egy részének zár alatt tartásának indokolását pedig megváltoztatták.[16]

 

 

[1] Hagyó kontra magyar állam – 4:0 – Hagyó Dosszié Blog,, 2013.06.18., http://hagyodosszie.blog.hu/2013/06/18/hagyo_kontra_magyar_allam_4

[2] ÁSZ feljelentés – A Hagyó-ügy hivatalos dokumentumtára, http://hagyomiklos.com/hu/content/%C3%A1sz-feljelent%C3%A9s

[3] Határozat a nyomozás megszűntetéséről – A Hagyó-ügy hivatalos dokumentumtára, http://hagyomiklos.com/files/8_asz.pdf

[4] Dr. Kádár András megkeresése és Fővárosi Főügyészség Kiemelt és Gazdasági Ügyek Osztályának válasza, A Hagyó-ügy hivatalos dokumentumtára, http://hagyomiklos.com/?q=hu/node/256#

[5] Hagyó Miklós kontra Magyarország - Kérelem száma: 52624/10, http://hagyomiklos.com/?q=hu/content/hagy%C3%B3-mikl%C3%B3s-kontra-magyarorsz%C3%A1g-k%C3%A9relem-sz%C3%A1ma-5262410

[6] Dr. Kádár András Kristóf ügyvéd jogi összefoglalója a Hagyó Miklós kontra Magyarország (52624/10 sz.) ügyben, - A Hagyó-ügy hivatalos dokumentumtára, http://www.hagyomiklos.com/?q=en/node/222

[7] Igazat adott Hagyónak a strasbourgi bíróság – Index, 2013.04.23., http://index.hu/belfold/2013/04/23/igazat_adott_hagyonak_a_strasbourgi_birosag/

[8] Nem volt jogos a vád – Hagyó Dosszié Blog, 2012.08.08., http://hagyodosszie.blog.hu/2012/08/08/nem_volt_jogos_a_vad

[9] Indítvány Központi Nyomozó Főügyészség, Nyom. 477/2010 Pesti Központi Kerületi Bíróság Nyomozási Bírája dr. Keresztes Imre főügyész 2011. május 17-ig előzetes letartóztatás meghosszabbítására indítvány, hivatkozva a magánokirat hamisításra 2011.február 08. – A Hagyó-ügy hivatalos dokumentumtára, http://hagyomiklos.com/hu/content/joger%C5%91sen-felmentve-mag%C3%A1nokirat-hamis%C3%ADt%C3%A1s-miatt-hagy%C3%B3-mikl%C3%B3s-%C3%A9s-t%C3%A1rsai-ellen-indult-elj%C3%A1r%C3%A1s?q=node/109

[10] Ítélet Pesti Központi Kerületi Bíróság dr. Németh Leóna Judit bíró 2012. január 16. – A Hagyó-ügy hivatalos dokumentumtára, http://hagyomiklos.com/?q=hu/content/%C3%ADt%C3%A9let-pesti-k%C3%B6zponti-ker%C3%BCleti-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g-dr-n%C3%A9meth-le%C3%B3na-judit-b%C3%ADr%C3%B3-2012-janu%C3%A1r-16#overlay-context=

[11] Látogathatta Hagyó Miklóst jogi képviselőként az élettársa – Index videó, 2012.01.16., http://index.indavideo.hu/video/Hagyo_Miklos_es_a_nemletezo_maganokirat-hamisitas

[12] Indítvány Központi Nyomozó Főügyészség, Nyom. 477/2010 Pesti Központi Kerületi Bíróság Nyomozási Bírája dr. Keresztes Imre főügyész 2011. május 17-ig előzetes letartóztatás meghosszabbítására indítvány, hivatkozva a magánokirat hamisításra 2011.február 08. – A Hagyó-ügy hivatalos dokumentumtára, http://hagyomiklos.com/hu/content/joger%C5%91sen-felmentve-mag%C3%A1nokirat-hamis%C3%ADt%C3%A1s-miatt-hagy%C3%B3-mikl%C3%B3s-%C3%A9s-t%C3%A1rsai-ellen-indult-elj%C3%A1r%C3%A1s?q=node/109

[13] Jogerősen felmentve: magánokirat-hamisítás miatt Hagyó Miklós és társai ellen indult eljárás jogi összefoglalója – A Hagyó-ügy hivatalos dokumentumtára, http://hagyomiklos.com/hu/content/joger%C5%91sen-felmentve-mag%C3%A1nokirat-hamis%C3%ADt%C3%A1s-miatt-hagy%C3%B3-mikl%C3%B3s-%C3%A9s-t%C3%A1rsai-ellen-indult-elj%C3%A1r%C3%A1s

[14] Egy vagyonzár margója – Hagyó Dosszié Blog, 2013.03.11., http://hagyodosszie.blog.hu/2013/03/11/egy_vagyonzar_margojara

[15] Törvényesen keletkezett Hagyó vagyona – Hagyó Dosszié Blog, 2013.02.11., http://hagyodosszie.blog.hu/2013/02/11/torvenyesen_keletkezett_a_hagyo-vagyon

[16] A Kecskeméti Törvényszék részben feloldja a Hagyó Miklós vagyonának zár alá vételét - A Hagyó-ügy hivatalos dokumentumtára , 2012.09.18, http://hagyomiklos.com/hu/content/kecskem%C3%A9ti-t%C3%B6rv%C3%A9nysz%C3...